Solidarność Wielkopolska - Matex: grzywna za utrudnianie działalności związkowej
Matex: grzywna za utrudnianie działalności związkowej
Poniedziałek 27 lutego 2012
Fot. bn Ponad trzystu związkowców z wielkopolskiej „Solidarności” manifestowało 17 marca 2011 r. przed fabryką mebli Matex w St

17 lutego 2012 r. zakończył się proces trwający od sierpnia ubiegłego roku. Wielkopolska „Solidarność” wytoczyła go Waldemarowi M., prezesowi Spółki Matex ze Starczanowa za utrudnianie prowadzenia działalności związkowej. Sąd Rejonowy we Wrześni uznał racje „S” i skazał Waldemara M. na grzywnę w wysokości 7500 zł oraz pokrycie kosztów postępowania. Wyrok nie jest prawomocny.

Przypomnijmy co stało się w Matexie: 8 lutego 2011 r. prezes i jednocześnie właściciel firmy Waldemar M. wyrzucił z pracy kilku kierowców. W sobotę 12 lutego zdeterminowani pracownicy postanowili powołać Tymczasową Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”. Już następnego dnia (!)  w niedzielę 13 lutego wysłannicy prezesa zjawili się jednocześnie w domach osób tworzących TKZ i wręczyli im wypowiedzenia. U jednego z nich trwała właśnie uroczystość z okazji chrztu dziecka.

Jarosław Lange, przewodniczący ZR Wielkopolska NSZZ „Solidarność”: - Cieszę się z tego wyroku. Sąd podzielił naszą ocenę zdarzeń. Nie mieliśmy wątpliwości, że akcja wobec osób zakładających związek zawodowy w Matexie była zaplanowana.

b