Solidarność Wielkopolska - Minimalna 1600
Minimalna 1600
Poniedziałek 14 stycznia 2013

Najniższe wynagrodzenie wzrosło od 1 stycznia 2013 r. o 100 zł. Oznacza to, że wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa niż 1600 zł brutto. „Solidarność” postulowała,  by kwota ta wynosiła 1625 zł.

W związku z tym pensje zasadnicze wzrosną co najmniej do 1600 zł brutto lub do 1280 zł brutto w przypadku osób rozpoczynających pierwszą pracę. Wzrost płacy minimalnej powoduje, że w 2013 r. zmieniają się także m.in. następujące wskaźniki: odprawa pieniężna,  minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków,  dodatek nocny,  kwoty wolne od potrąceń, wynagrodzenia za czas przestoju w firmie. 

Należy przypomnieć, że obliczając minimalne wynagrodzenie bierze się pod uwagę: dodatki do wynagrodzenia (np. stażowe czy za warunki pracy), premie i nagrody oraz wynagrodzenie chorobowe. Jeśli suma wszystkich wymienionych składników wraz z wynagrodzeniem zasadniczym przekroczy 1600 zł brutto, pracownik nie będzie mógł domagać się wyrównania.  Jednak przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia nie należy uwzględniać nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Zatem podwyżka nie musi objąć osób otrzymujących dodatkowo np. premie czy dodatki.