Solidarność Wielkopolska - Minimalna do komisji
Minimalna do komisji
Poniedziałek 27 lutego 2012

15 lutego br. odbyło się pierwsze w tej kadencji Sejmu czytanie projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Projekt przygotowany przez ekspertów „Solidarności” poparło ok. 350 tysięcy obywateli. 17 listopada 2011 r.  w imieniu Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej prezentował  go w Sejmie przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Celem przygotowanego przez Związek obywatelskiego projektu jest stopniowe podwyższanie minimalnego wynagrodzenia za pracę do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego. Według „Solidarności” najniższe wynagrodzenie nie powinno być zależne od bieżących decyzji politycznych, lecz powiązane z poziomem wzrostu PKB.

Teraz projektem zajmie się Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

b