Solidarność Wielkopolska - Mundurówka: minister obiecuje podwyżki
Mundurówka: minister obiecuje podwyżki
Poniedziałek 23 stycznia 2012
Fot. Grzegorz Ruszczyński

Zapowiedź premiera, że w tym roku 300-złotowe podwyżki dostaną tylko policjanci i żołnierze wzburzyła funkcjonariuszy innych służb mundurowych. Nie zgadzają się oni na dzielenie służb mundurowych na lepsze i gorsze. Dlatego 19 grudnia związki zawodowe działające w tych służbach powołały ogólnopolski komitet protestacyjny i oflagowano budynki. 5 stycznia na kilka minut włączone zostały syreny i sygnalizacja świetlna na pojazdach służbowych, na lotnisku im. F. Chopina oraz na przejściach granicznych w Dorohusku i Medyce funkcjonariusze straży granicznej przeprowadzili strajk włoski polegający na skrupulatnym i drobiazgowym stosowaniu obowiązujących procedur.

12 stycznia wiele tysięcy funkcjonariuszy straży pożarnej, straży granicznej, służby więziennej protestowało przed urzędami wojewódzkimi w miastach-gospodarzach Euro 2012. Wspierali ich solidarnie funkcjonariusze służb mundurowych objętych podwyżką.  
- Za te 300 srebrników rząd nie kupi sobie policjantów - mówił do protestujących w Poznaniu Andrzej Szary, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego. - Jesteśmy z wami, bo wiemy, że w podobnej sytuacji wy też będziecie po naszej stronie.
W poznańskim proteście wzięło udział ok. 1,5 tys. osób, które przeszły ze Starego Rynku pod Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gdzie na ręce wojewody Piotra Florka wręczono petycję skierowaną do premiera Tuska.
Jeżeli dotychczasowe działania nie przyniosą skutku związkowcy zapowiadają dalsze protesty. Podkreślają, że od 4 lat w mundurówce nie było waloryzacji wynagrodzeń.
 19 stycznia br. sytuacja służb mundurowych była tematem posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele związków zawodowych, m.in. Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. Zwrócono się do wielkopolskich parlamentarzystów z apelem o  działania na rzecz rozwiązań ustawowych, które zaspokoją żądania płacowe funkcjonariuszy straży, pograniczników i służby więziennej.
Podczas spotkania przedstawiona została informacja ministra J. Cichockiego, z której wynika, że istnieje możliwość podwyżek dla funkcjonariuszy SG, BOR i PSP jeszcze w tym roku. Pieniądze na ten cel miałyby pochodzić z rezerwy budżetowej na przeciwdziałanie skutkom powodzi. Ta pozycja w budżecie to ok. 1,4 mld zł, ale dopiero pod koniec 2012 r. byłoby wiadomo, ile pieniędzy jest do dyspozycji. WKDS domaga się, aby w trakcie prac nad budżetem zabezpieczyć te środki na wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy.

***


Wielkopolska „S” wydała stanowisko, w którym domaga się od premiera D. Tuska równego traktowania funkcjonariuszy mundurowych. Wsparła również protestujących na ulicach Poznania.