Solidarność Wielkopolska - Najniższe bezrobocie od trzech dekad
Najniższe bezrobocie od trzech dekad
Poniedziałek 10 czerwca 2019

W ubiegłym tygodniu minister Bożena Borys-Szopa (MRPiPS)  poinformowała, że stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,4 proc. i była o 0,7 proc. niższa niż przed rokiem. Ostatni raz bezrobocie na tym poziomie (5 proc.) zarejestrowano we wrześniu 1990 r.

Z danych ministerstwa wynika, że liczba bezrobotnych w końcu maja 2019 r. wyniosła 907,1 tys. osób i w porównaniu do końca kwietnia br. spadła o 31,2 tys. W porównaniu z majem 2018 r. liczba bezrobotnych była niższa o 95 tys.

Spadek dotyczy wszystkich województw, jednak największy nastąpił w województwach: warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, podlaskim oraz śląskim.

Spadek bezrobocia w ostatnim okresie związany jest głównie z pracami sezonowymi w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie i ogrodnictwie.
Spada również odsetek młodych osób pozostających bez pracy – absolwenci latami stanowili najliczniejszą grupę bezrobotnych. Jeszcze nie tak dawno bezrobocie wśród młodych utrzymywało się na poziomie 25 proc., teraz to jest 11 proc.

Wśród miast najniższe bezrobocie w Polsce było w Poznaniu - 1,3 proc., w Warszawa wyniosło 1,4 proc. Najwyższe stopy bezrobocia zaobserwowano w powiecie szydłowieckim - 23,2 proc. oraz braniewskim - 20,4 proc.
Według podziału na płeć nadal wśród ogółu pracujących przeważają mężczyźni - w I kwartale 2019 r. ich udział wyniósł 55,3 proc.

AD