Solidarność Wielkopolska - Negocjacje ze skutkiem pozytywnym
Negocjacje ze skutkiem pozytywnym
Poniedziałek 25 stycznia 2021

Przełom roku jest czasem negocjowania warunków pracy i wynagrodzeń w nowym roku. W przypadku dwóch wielkopolskich zakładów rozmowy organizacji zakładowych „Solidarność” z przedstawicielami pracodawców zakończyły się wynikiem pozytywnym dla pracowników.

Poczta Polska

Zakończyły się negocjacje w sprawie przedłużenia wygasających 31 grudnia 2020 roku zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Protokół Dodatkowy nr 1 do ZUZP, dotyczący m.in. wydłużenia terminu obowiązywania nagród jubileuszowych oraz dodatkowych odpraw emerytalno-rentowych, został już zarejestrowany w Okręgowym Inspektoracie Pracy, a zatem wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Protokole, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe odprawy emerytalno-rentowe będą wypłacane jeszcze przez dwa lata, tj. do końca 2022 r.

W dokumencie zawarta została także deklaracja pracodawcy, dotycząca rozpoczęcia rokowań ze Związkami Zawodowymi, dotyczących ww. uprawnień, w I kwartale 2022 r. jak również doprecyzowano kwestie związane z pełnieniem obowiązków na stanowisku kierowniczym w trakcie zastępowania nieobecnego przełożonego.

 

DPS w Kotlinie

Skutkiem pozytywnym zakończyły się negocjacje płacowe w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie na 2021 r. ze skutkiem pozytywnym dla pracowników . W rozmowach udział wzięli : Lidia Czechak Starosta Powiatu Jarocińskiego, Janusz Krawiec Dyrektor DPS im. M. Kaczyńskiej w Kotlinie, Jarosław Lange Przewodniczący Region Wielkopolska NSZZ Solidarność, Agnieszka Stefaniak z Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność DPS w Kotlinie.