Solidarność Wielkopolska - Nie likwidować IPN
Nie likwidować IPN
Poniedziałek 28 maja 2012

„Solidarność” negatywnie ocenia poselski projekt ustawy o likwidacji IPN autorstwa SLD.

Zdaniem związkowców likwidacja Instytutu oznaczać będzie zlikwidowanie lustracji, utrudnienie dostępu do akt organów bezpieczeństwa oraz praktyczne ograniczenie ścigania przestępstw przeciw narodowi polskiemu. Również przeniesienie archiwów IPN-u do Archiwum Państwowego – co zakłada projekt ustawy - czyli instytucji mającej znikomą liczbę miejsc udostępniania archiwaliów - sprawi, że dostęp zainteresowanych do materiałów będzie iluzoryczna. 

„S” sprzeciwia się przeniesieniu działalności edukacyjnej Instytutu do ministra spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. To w opinii Prezydium spowoduje minimalizację tej ważnej sfery działalności.