Solidarność Wielkopolska - Niedotrzymana deklaracja Tuska
Niedotrzymana deklaracja Tuska
Poniedziałek 23 kwietnia 2012
Fot. bn Podczas obrad plenarnych TK 22 marca przed Centrum Dialog ponad 500 kobiet protestowało przeciwko pacy do 67 roku życia

W kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych z udziałem premiera. Dokonano wtedy prezentacji nowego projektu zmian w systemie emerytalnym. Zakłada on wydłużenie i zrównanie wieku emerytalnego dla mężczyzn i kobiet do 67 lat oraz wprowadzenie tzw. emerytur częściowych.

Prezydium TK jest jedynie ciałem pomocniczym i nie podejmuje żadnych decyzji, dlatego zdaniem „S” prezentacja powinna się odbyć na posiedzeniu plenarnym TK z udziałem ekspertów.  Przedstawiona w tak okrojonym gronie mocno ogranicza możliwości poznania nowych rozwiązań przez partnerów społecznych.

Związek domaga się przekazania projektu do ponownej konsultacji w myśl ustawy o komisji trójstronnej. Dzięki temu przez 30 dni byłaby możliwość rzetelnej oceny proponowanych zmian. Niestety rząd odrzucił postulaty
”Solidarności” i nie będzie dalszych konsultacji. 

Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda przypomina, że premier zadeklarował prezentację projektu na plenarnym posiedzeniu TK 22 marca br.