Solidarność Wielkopolska - Notowania „Solidarności” rosną
Notowania „Solidarności” rosną
Poniedziałek 28 maja 2012

Najnowsze badania CBOS pokazują, że już 38% respondentów (wzrost o 3%) pozytywnie ocenia działania „Solidarności”. Również o 3% zmniejszyła się liczba ocen negatywnych. Od początku roku notowania „S” wzrosły o 16%.

Zdaniem CBOS główną przyczyną wzrostu notowań największej polskiej centrali związkowej są wystąpienia i protesty związane z ustawą emerytalną. To najlepszy wynik „S” w badaniach tej pracowni od lipca 2010 r.

Na opinie o funkcjonowaniu NSZZ „Solidarność” wpływają religijność i poglądy polityczne. Są one wyraźnie lepsze wśród osób często uczestniczących w praktykach religijnych oraz respondentów deklarujących orientację prawicową. Dobre oceny są relatywnie częstsze wśród techników i średniego personelu, natomiast na ogół negatywnie działalność Związku postrzegają prywatni przedsiębiorcy oraz osoby mające wyższe wykształcenie, uzyskujące najwyższe dochody.

 

Parlament dołuje

Pogorszenie opinii o funkcjonowaniu parlamentu, odnotowane w ubiegłym miesiącu, w maju nieco się pogłębiło. Obecnie działalność Sejmu ocenia  źle dwie trzecie badanych (67%), a Senatu dokładnie połowa (50%). Niewielu respondentów ma dobre zdanie o pracy posłów i senatorów (odpowiednio 16% i 20%). Spadek pozytywnych ocen obu izb parlamentu sprawia,  że ich odsetki są najniższe z notowanych w czasie obecnych kadencji Sejmu i Senatu.

Jedną z przyczyn tak krytycznego w ostatnim czasie nastawienia Polaków do parlamentu jest prawdopodobnie przyjęta niedawno, nieaprobowana przez większość opinii publicznej, ustawa emerytalna.