Solidarność Wielkopolska - Partnerzy społeczni rekomendują: Wiek emerytalny 61 i 66 lat; staż 35 i 40 lat
Partnerzy społeczni rekomendują: Wiek emerytalny 61 i 66 lat; staż 35 i 40 lat
Poniedziałek 25 kwietnia 2016

7 kwietnia 2016 r. Prezydium Rady Dialogu Społecznego przyjęło rekomendację zespołu ds. ubezpieczeń społecznych w sprawie określenia wieku emerytalnego na 61 i 66 lat, a okresu stażowego, dającego prawo do przejścia na emeryturę niezależnie od osiągniętego wieku, na 35 i 40 lat. Związki i pracodawcy przygotowują teraz opinie w tej sprawie, po czym ponownie zasiądą do rozmów.

Punktem wyjścia do dyskusji jest prezydencki projekt dotyczący obniżenia wieku do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, nie przewidujący tzw. kryterium stażowego. Eksperci strony związkowej i pracodawców rozmawiali o nim już kilkakrotnie w zespole problemowym ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. Dyskusja była trudna także dlatego, że początkowo pracodawcy byli w ogóle przeciwni obniżeniu wieku emerytalnego.

Następnie jednak, ze strony Jeremiego Mordasewicza, reprezentującego Konfederację Lewiatan, a zatem właśnie stronę pracodawców, padła propozycja, by określić wiek emerytalny na 61 lat dla kobiet i 66 lat dla mężczyzn.
Strona związkowa uznała tę propozycję za interesującą, wartą dalszych rozmów zakładając, że pracodawcy poprą wprowadzenie prawa do emerytury dla osób legitymujących się długimi okresami składkowymi.

W efekcie we wspólnym stanowisku z 4 kwietnia br., rekomendowanym 7 kwietnia br. Prezydium Rady Dialogu Społecznego, partnerzy zadeklarowali, że w ciągu 2 tygodni przedstawią swoje opinie do propozycji 61 i 66 lat oraz stażu 35 i 40 lat. Warunkiem przejścia na emeryturę z wykorzystaniem warunku stażowego, bez względu na wiek, miałoby być też to, by zaewidencjonowany kapitał zebrany przez ubezpieczonego  pozwalał na wyliczenie świadczenia w wysokości nie mniejszej niż 130 proc. najniższej emerytury (na dziś daje to nieco ponad 1 tys. zł).

W przekazanej Prezydium Rady rekomendacji stwierdzono  również, że strony, w ramach najbliższych przeglądów emerytalnych, podejmą się wypracowania warunków, które powinny być spełnione dla zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Mimo wcześniejszego porozumienia Konfederacja Lewiatan i Pracodawcy RP zgłosili do rekomendacji zdania odrębne. Może to sugerować trudności w dalszej dyskusji, której wolę wcześniej strony - związkowa i pracodawców - zadeklarowały. Do stołu rozmów mają ponownie zasiąść po zebraniu opinii, tj. w końcu kwietnia.

Anna Grabowska