Solidarność Wielkopolska - Piotr Duda w obronie pracowników Sądu Najwyższego nie będących sędziami
Piotr Duda w obronie pracowników Sądu Najwyższego nie będących sędziami
Poniedziałek 24 lipca 2017

Pracownicy Sądu Najwyższego, którzy nie są sędziami Sądu, zwrócili się do Piotra Dudy Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z apelem o podjęcie interwencji w sprawie projektowanych zapisów ustawy, które naruszają zasady ochronne stosunku pracy.

- W związku z apelem pracowników Sądu Najwyższego nie będących sędziami, a pozostającymi w zatrudnieniu w oparciu o umowy o pracę zwracam się do Pana Marszałka o podjęcie stosownych działań celem dostosowania projektu ustawy o Sądzie Najwyższym do obowiązujących przepisów prawa pracy - czytamy w liście Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy do Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego.

solidarnosc.org.pl