Solidarność Wielkopolska - Piotr Łusiewicz potrzebuje naszego wsparcia
Piotr Łusiewicz potrzebuje naszego wsparcia
Poniedziałek 13 sierpnia 2018

Koleżanki i Koledzy,

nasz kolega Piotr Łusiewicz - Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność’’ w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych (GAZ SYSTEM S.A.) potrzebuje naszego wsparcia. Kiedy razem z rodziną spędzał czas na urlopie, jego dom został obrabowany. Złodzieje wynieśli to co najcenniejsze; rodzinne pamiątki, biżuterię, pieniądze w gotówce. Zostały również zdewastowane meble, uszkodzone okna i rolety zewnętrzne, które trzeba będzie wymienić. Pomóżmy Piotrowi podnieść się po tej traumie. Liczne wydatki, które będzie musiał ponieść w związku z poniesionymi szkodami, w obecnej sytuacji przekraczają jego możliwości finansowe.

Darowizny można wpłacać do 14 września 2018 roku.

Nazwa w przelewie: Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ ,,Solidarność’’

Nr rachunku bankowego: 81 1090 1476 0000 0001 3482 5536 z dopiskiem ,,Pomoc dla Piotra’’

Jarosław Lange

Przewodniczący ZRW NSZZ ,,Solidarność’’