Solidarność Wielkopolska - Płaca minimalna
Płaca minimalna
Poniedziałek 23 kwietnia 2012

18 maja Komisja Europejska przyjęła strategię zwiększania zatrudnienia w UE, w której wskazuje m.in. na wagę płac minimalnych w zwalczaniu ubóstwa i nierówności społecznych oraz pobudzaniu popytu.

- Opinia Komisji Europejskiej na temat płacy minimalnej jest bardzo istotna. Potwierdza ona, że płaca minimalna odgrywa znaczącą rolę w walce z ubóstwem i wykluczeniem pracowników. NSZZ „Solidarność” mówi o tym od dawna. Stąd nasza inicjatywa w sprawie podwyższenia płacy minimalnej do 50 proc. średniego wynagrodzenia - komentuje dokument UE przewodniczący "S". 

15 lutego w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy, która podwyższyłaby płacę minimalną w Polsce do 50% średniego wynagrodzenia. Pod wnioskiem w tej sprawie podpisało się 350 tys. obywateli. Projekt po pierwszym czytaniu trafił do komisji sejmowych. 

Z danych GUS, wynika że odsetek pracowników żyjących w rodzinach, w których poziom wydatków był niższy od minimum egzystencji wyniósł w 2010 r. aż 12%.

O konieczności podwyższenia płacy minimalnej mówią nie tylko związki zawodowe. W tej sprawie zwróciły się do rządu również sejmowe komisje ds. polityki społecznej i pracy. Mechanizm osiągnięcia poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia został wynegocjowany i podpisany na forum Komisji Trójstronnej przez stronę rządową, pracodawców i związki zawodowe w ramach „Pakietu działań antykryzysowych”. Niestety nigdy przez rząd niezrealizowany.