Solidarność Wielkopolska - Polacy chcą referendum
Polacy chcą referendum
Poniedziałek 27 lutego 2012

16 lutego 2012 r. delegacja NSZZ „Solidarność” przekazała Marszałek Sejmu Ewie Kopacz 1,4 miliona podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum na temat zrównania i wydłużenia wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 67 roku życia.

- Rozumiemy, że trzeba rozmawiać o systemie emerytalnym, ale podnoszenie wieku emerytalnego nie powinno być kwestią kluczową. Do tematu systemu emerytalnego chcemy podejść kompleksowo. Chcemy mówić o demografii, ale również o dysproporcjach w płaceniu składek na ubezpieczenie emerytalne czy odmrożeniu środków z Funduszu Pracy na aktywne formy zwalczania bezrobocia - mówił przewodniczący „S” podczas spotkania z Marszałek Sejmu.

 

Potrzebna ogólnonarodowa debata 

Ewa Kopacz przekonywała o konieczności przeprowadzenia reformy i apelowała o rzeczową dyskusję. Przewodniczący „S” odpowiedział, że Związek chce rozmawiać i ma argumenty, a referendum jest elementem debaty. - Takie masowe poparcie pokazuje, jak duży opór społeczny budzą rządowe plany. W naszą akcję zaangażowały się również inne związki i stowarzyszenia. Listy otrzymywaliśmy również od osób prywatnych. Ludzie chcą uczestniczyć w dyskusji na ten temat. Referendum da im tę możliwość – uważa szef „S”.

 

Sprawdzimy posłów 

„S” planuje wysyłanie listów do posłów z apelem o przegłosowanie uchwały w sprawie referendum, a także wizyty we wszystkich biurach poselskich. Związek zorganizuje też dużą manifestację przed Sejmem w czasie, gdy na Wiejskiej decydować się będą losy referendum. Oprócz tego na stronie www.referendumemerytalne.pl pojawi się specjalna zakładka, na której będą na bieżąco monitorowane zachowania posłów w sprawie referendum, a później także w innych ważnych sprawach społecznych.

k