Solidarność Wielkopolska - Pomoc dla uczestników Czerwca ‘56
Pomoc dla uczestników Czerwca ‘56
Poniedziałek 11 kwietnia 2016

Do 6 maja czynni uczestnicy Powstania Czerwiec ’56, znajdujący się obecnie w trudnej sytuacji materialnej, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej. Do podziału jest 500 tys. zł.

O pomoc finansową  mogą się ubiegać czynni uczestnicy Powstania Czerwiec ’56 oraz współmałżonkowie tych nieżyjących uczestników, którzy w wyniku wydarzeń z czerwca 1956 roku w Poznaniu doznali uszczerbku na zdrowiu, byli represjonowani przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, zostali zwolnieni z pracy lub mają szczególne zasługi w niesieniu pomocy ofiarom Powstania.

Formularze można pobrać:

  1. ze strony internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: www.poznan.gov.pl/czerwiec-56-pomoc-finansowa  (tam również więcej informacji)
  2. w  Punkcie Obsługi Obywatela, pok. 022 (budynek B, parter), Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
  3. w delegaturach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
  • w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz, tel. 62 765 74 85, fax 62 765 72 93
  • w Koninie, Aleje 1 Maja 7, 62-510 Konin, tel. 63 243 01 00, fax 63 243 01 03
  • w Lesznie, plac Kościuszki 4, 64-100 Leszno,  tel. 65 529 49 29, fax 65 529 58 24
  • w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła, tel. 67 211 61 76 , fax 67 211 62 36

W tych samych miejscach można składać wypełnione wnioski opatrzone dopiskiem „Czerwiec ‘56”.

Wnioski opiniowane będą przez komisję powołaną przez wojewodę wielkopolskiego, w skład której wchodzą przewodniczący związków kombatantów i uczestników Powstania Poznański Czerwiec ’56 oraz przedstawiciele Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Po raz pierwszy pomoc finansowa dla uczestników Powstania Czerwiec ’56 została przyznana w 2006 roku.