Solidarność Wielkopolska - Poprzyj wniosek o referendum – liczy się każdy głos
Poprzyj wniosek o referendum – liczy się każdy głos
Poniedziałek 9 stycznia 2012

Trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie zachowania obecnych rozwiązań emerytalnych. Do współpracy przy zbieraniu podpisów przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda zaprosił inne związki zawodowe oraz organizacje pozarządowe. W przesłanym do nich liście podkreślił, że tylko zaangażowanie wszystkich środowisk przeciwnych tym zmianom da szanse na zebranie w krótkim czasie wymaganej liczby 500 tys. podpisów: - Potrzebna jest apolityczna koalicja związków zawodowych i organizacji pozarządowych przeciwnych zmianom w systemie emerytalnym.

Do „S” zgłasza się wiele osób chcących nie tylko osobiście poprzeć akcję, ale również włączyć się w zbieranie podpisów wśród rodziny i znajomych czy we własnych zakładach pracy.

Jak to zrobić?

  • Z Działu Organizacyjnego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” (ul. Metalowa 7) lub ze strony internetowej www.referendumemerytalne.pl pobrać wzór wniosku poparcia dla referendum.
  • Wypełnione i podpisane wnioski przekazać do ZR (adres j.w.) lub oddziałów ZR w Lesznie (ul. Prochownia 25a) albo w Pile (ul. 11 Listopada 40).

Ostateczny termin zbierania podpisów upływa 20 stycznia 2012 r.