Solidarność Wielkopolska - Potrzeba spojrzenia w przyszłość
Potrzeba spojrzenia w przyszłość
Wtorek 10 kwietnia 2012

Reforma systemu nie może ograniczać się jedynie do podniesienia wieku emerytalnego – głosi stanowisko Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi dostrzegają konieczność zmian w systemie emerytalnym, ale ich zdaniem „reforma systemu nie może jednak ograniczać się jedynie do podniesienia wieku emerytalnego. Byłoby to tylko doraźne rozwiązanie”. Za kluczowe uważają skuteczne realizowanie polityki rodzinnej.

„Tocząca się w Polsce dyskusja o reformie emerytalnej jest impulsem dla Episkopatu Polski do zabrania głosu w tej ważnej dla społeczeństwa sprawie” – czytamy we wstępie wydanego 2 kwietnia oświadczenia. Biskupi zwracają uwagę na potrzebę konsultacji społecznych, „aby projekt dotykający każdego obywatela znalazł możliwie szerokie wsparcie społeczne”.

„Mamy świadomość, że obecny kryzys systemu ubezpieczeń jest szczególnym skutkiem pogarszającej się sytuacji demograficznej Polski. Apelujemy, aby – szukając rozwiązań na przyszłość – oprzeć się nie tylko na rozwiązaniach doraźnych, ale podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze zmierzające do poszukiwania miejsc pracy, co pomoże zatrzymać w kraju najbardziej dynamiczną dziś grupę ludzi młodych. Kolejnym ważnym i skutecznym zabezpieczeniem wobec postępującego kryzysu demograficznego powinna być właściwa, perspektywiczna i długofalowa polityka rodzinna” - piszą biskupi.

Dziś pod względem dzietności Polska spadła z 207 na 209 miejsce wśród 222 krajów świata. Episkopat wyraża nadzieję, że rząd usłyszy głos w sprawie promocji dzietności oraz rodziny. „W planowanych obecnie zmianach należy rozpocząć i konsekwentnie realizować przede wszystkim politykę rodzinną. Włączenie spraw rodziny w obecne transformacje pomoże w przyszłości zapobiec katastrofie demograficznej, a co się z tym łączy, także ekonomicznej. Należy wykorzystać tę szansę. Zaniechanie jej tylko pogorszy i tak już trudną sytuację” - czytamy w stanowisku.

KEP