Solidarność Wielkopolska - Powstanie Centrum Usług Wspólnych
Powstanie Centrum Usług Wspólnych
Poniedziałek 27 listopada 2017

Podczas Sesji Rady Miasta 21 listopada 2017 r. radni zdecydowali o powołaniu do życia Centrum Usług Wspólnych, które ma odciążyć niektóre jednostki organizacyjne podlegające miastu z pracy administracyjnej.

Chodzi o scentralizowanie obsługi administracyjnej i księgowej dla miejskich ośrodków pomocy społecznej, m.in. czterech Domów Pomocy Społecznej, zespołu żłobków czy Domów Dziecka. Dotychczasowe kompetencje kierowników tych jednostek i podejmowanie decyzji finansowych nadal pozostaną przy obsługiwanych ośrodkach.

- Pomysł nie jest nowy, bo już prawie od roku miasto Poznań przymierzało się do wprowadzenia CUW w podległych mu jednostkach w dwóch wydziałach:  oświaty i zdrowia – mówi Jarosław Lange, przewodniczący wielkopolskiej „Solidarności”.

- Po konsultacjach m.in. ze związkami zawodowymi  kierownictwo Wydziału Oświaty i prezydent Mariusz Wiśniewski zdecydowali o wycofaniu się z pomysłu na tworzenie CUW w placówkach  oświatowych. Natomiast wczoraj na posiedzeniu plenarnym RM Poznania uchwalono powołanie z dniem 1 stycznia 2018 r. CUW  w 17 jednostkach podległych wydziałowi zdrowia: żłobkach i domach pomocy społecznej.

Oznacza to, że zadania i decyzje dotyczące księgowości, spraw kadrowych i administracyjnych będą podejmowane przez CUW, a dyrektorzy placówek będą w tym zakresie współpracownikami  centrum.

Pracownicy oraz dyrektorzy żłobków i dps-ów negatywnie oceniają takie rozwiązanie. Dlatego mocno protestowaliśmy już w fazie negocjacji  jak i na plenarnym posiedzeniu RM.

Dyrektorzy stracą kompetencje. Nie będą zatrudniali księgowych, pracowników  kadrowych i administracyjnych, ale nadal będą odpowiadać za funkcjonowanie palcówki, mimo że ich narzędzia sprawcze i możliwości decyzyjne zostały w znacznej mierze ograniczone.

Obawiamy się również zwolnień pracowników. Teraz pozostaje nam dbać o to aby ci, którzy przestaną  pracować w tych 17 placówkach, znaleźli zatrudnienie.

Wiceprezydent Jędrzej Solarski zapowiada, że osoby, które nie zostaną zatrudnione w CUW-ie, dostaną propozycje pracy w innych wydziałach Urzędu Miasta.

- Mamy 17 jednostek pomocy społecznej, w których pracuje ok. 60 osób. W nowej jednostce miejskiej (CUW) planujemy zatrudnić 30 osób, ale pozostałym 30 zaproponujemy zatrudnienie w Urzędzie Miasta i naszych jednostkach organizacyjnych. I dodaje, że powstałe w ten sposób oszczędności osobowe w wysokości 1,7 mln zł zostaną przeznaczone na podwyżki dla pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych (łącznie 800 etatów). Z kolei oszczędności rzeczowe (np. wyposażenie, sprzęt komputerowy) mają zostać przeznaczone na poprawę jakości posiłków w Domach Pomocy Społecznej.

poznan.pl, bn

poznan.pl, bn