Solidarność Wielkopolska - Poznajmy swoją historię
Poznajmy swoją historię
Wtorek 16 marca 2021

Ukazał się pierwszy numer rocznika „Zeszyty Historyczne Solidarności Wielkopolskiej”. Jest to pierwsze czasopismo poświęcone przede wszystkim historii NSZZ „Solidarność”, wypełniające lukę w poznaniu przeszłości Związku w Wielkopolsce.

Impulsem do podjęcia badań dotyczących tej tematyki była przypadająca, w 2020 roku, czterdziesta rocznica powstania „Solidarności”, pierwszego nie tylko w Polsce, ale całym bloku sowieckim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego. Organizacji, która była związkiem zawodowym, lecz także olbrzymim ruchem społecznym. Zatem to najwyższy czas, aby utrwalić historię Związku, zapisaną losami i działaniem konkretnych ludzi, którzy wówczas odważyli się jawnie rzucić wyzwanie systemowi komunistycznemu.

Pomimo upływu tylu lat od tamtych wydarzeń nie opracowano dotychczas wielu wątków z historii Związku w Wielkopolsce. Wiele lat zmarnowaliśmy, a to przez fałszywe przekonanie, że nie należy się chwalić, że to „styropian”, że to niepotrzebne kombatanctwo. Tymczasem spora grupa założycieli, działaczy już odeszła, większość pozostałych, aktywnych w tamtym okresie związkowców, znajduje się na zasłużonych emeryturach lub rentach. Ci zaś, którzy jeszcze pozostali, już szykują się do odejścia z pracy zawodowej. Dlatego tak ważne są świadectwa ówczesnych działaczy i szeregowych członków. Bez wspominania pamięć niknie i wietrzeje.

Apelujemy o włączenie się w zbieranie informacji również organizacje zakładowe powstałe w latach późniejszych. Z pewnością wśród członków naszych rodzin lub znajomych są osoby, które pracowały lub zakładały Związek w tamtych latach.

Wiele z wówczas funkcjonujących zakładów pracy obecnie nie istnieje, zmieniło nazwy lub formy organizacyjne, dlatego każdy kontakt z tymi osobami ma duże znaczenie dla opisania historii „Solidarności” naszego Regionu.

Wydawcą „Zeszytów Historycznych Solidarności Wielkopolskiej” jest Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, a pierwszy numer powstał we współpracy z poznańskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. 

*****

„Zeszyty Historyczne Solidarności Wielkopolskiej” można zakupić w cenie 15 zł w Dziale Organizacyjnym ZR w Poznaniu (ul. Metalowa 7, piętro I, pok. 15) u Katarzyny Brząkowskiej, tel. 61 853-08-60 w. 19, kom. 606 298 127.