Solidarność Wielkopolska - Progi dochodowe muszą być wyższe
Progi dochodowe muszą być wyższe
Poniedziałek 25 czerwca 2012

Rząd promuje, aby od listopada tego roku próg dochodowy uprawniający do zasiłku rodzinnego wzrósł do 539 zł (obecnie 504 zł) i 623 zł (583 zł) w przypadku rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne. Drugi etap podwyżki nastąpiłby w 2014 r. Podwyższone mają być również same zasiłki: świadczenie na dziecko do 5 roku życia z 68 do 77 zł; na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia z 91 do 106 zł; na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia z 98 do 115 zł.

Zdaniem związkowców rządowe propozycje nie rekompensują wzrostu kosztów utrzymania i nie wpłyną znacząco na zmniejszenie ubóstwa wśród dzieci, dlatego próg uprawniający do świadczeń rodzinnych powinien być o 190 zł wyższy i wynosić odpowiednio 734 zł i 872 zł. Wyższe powinny być również  kwoty samych zasiłków i dodatków do nich.

Wspólne stanowisko przedstawiciele związków zawodowych przedstawili już rządowi. Teraz tematem świadczeń rodzinnych zajmie się Komisja Trójstronna.

Progi uprawniające do świadczeń rodzinnych nie były waloryzowane od 8 lat. Tylko z tego powodu świadczeń zostało pozbawionych 2,8 mln dzieci.

Według badań Eurostat-u wydatki Polski na politykę rodzinną są najniższe w całej UE. Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynika, że ok. 4,3 mln dzieci wychowuje się w rodzinach, które nie osiągają dochodów pozwalających na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

s