Solidarność Wielkopolska - Przed wyborami do UE
Przed wyborami do UE
Poniedziałek 13 maja 2019
fot. pixabay.com

Komisja Krajowa NSZZ „S” podczas obrad 25 kwietnia w Szczyrku zwróciła się do wszystkich ugrupowań politycznych o przedstawienie jasnego i wyczerpującego stanowiska w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej UE.

 „Niebawem odbędą się w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego. Od składu PE w następnej kadencji w znacznym stopniu zależeć będzie kierunek unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, a więc obszar o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki (...) Kontynuacja tej polityki w obecnym kształcie spowoduje upadek wielu gałęzi polskiego przemysłu, m.in stalowego, hutniczego, czy cementowego, oraz dalszy, gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej, którego skutkiem będzie regres gospodarczy, utrata suwerenności energetycznej, utrata setek tysięcy miejsc pracy oraz trwałe zubożenie polskiego społeczeństwa" - czytamy w Stanowisku Komisji Krajowej.

Dążenie do gruntownego przewartościowania obecnej polityki klimatyczno-energetycznej UE powinno stanowić absolutny priorytet dla osób startujących w tegorocznych wyborach do PE. Pełny tekst dokumentu na stronie solidarnosc.org.pl.