Solidarność Wielkopolska - Przyjazny Pracodawca - Spółdzielnia Mieszkaniowa Winogrady
Przyjazny Pracodawca - Spółdzielnia Mieszkaniowa Winogrady
Poniedziałek 23 stycznia 2017

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” znalazła się w gronie 22 laureatów IX edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom organizowanym przez NSZZ „Solidarność” pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Przyznając certyfikaty, Komisja brała pod uwagę przestrzeganie prawa pracy, zawieranie układów zbiorowych pracy, zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony, uzwiązkowienie oraz funkcjonowanie rady pracowników.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.

Pozostali laureaci Konkursu to: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Szkoła Podstawowa nr 30 im. Rtm. Witolda Pileckiego w Łodzi, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie, PEC „EMPEC” Sp. z o.o. w Ustce, ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o., LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Przedszkole Samorządowe nr 22 w Białymstoku, Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku, Przedszkole Samorządowe nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku, Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku, Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku, General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. Oddział I Tychy, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu, Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Katowicach, Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A. w Mysłowicach, Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach

Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Certyfikatem można się posługiwać przez trzy lata.