Solidarność Wielkopolska - Przypomnijmy naszą historię
Przypomnijmy naszą historię
Poniedziałek 22 czerwca 2020

W tym roku rok będziemy obchodzić 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, a tym samym narodzin NSZZ „Solidarność”.  Od tamtego czasu pojawiło się sporo publikacji naukowych dotyczących powstania i działalności Związku. Są jednak wydarzenia w naszej związkowej historii, które nie zostały w sposób kompleksowy i rzetelny opracowane.

Intencją Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” jest, by w formie kolejnych Zeszytów  Historii NSZZ „Solidarność” regionów: Wielkopolskiego, Leszczyńskiego i Pilskiego (tworzących obecnie jeden Region Wielkopolska) wydać materiał dokumentujący działalność organizacji zakładowych w roku 1980 oraz ustalić listę delegatów na nasze I Walne Zebranie Delegatów. Dla usprawnienia i ujednolicenia tego opracowania przekazujemy w załączeniu ankietę.

Prosimy wszystkich, którzy wówczas współtworzyli „Solidarność” w zakładach pracy, o wypełnienie tej ankiety. W ten sposób każdy z nas będzie w istocie współtworzył wspomniane wyżej Zeszyty, a nade wszystko przyczyni się do udokumentowania historii NSZZ „Solidarność”, jednej z najpiękniejszych kart we współczesnych dziejach narodu polskiego.

Apeluję również do organizacji zakładowych powstałych w latach późniejszych o włączenie się w zbieranie informacji. Z pewnością wśród członków naszych rodzin lub znajomych są osoby, które pracowały lub zakładały Związek w tamtych latach. 

Wiele z wówczas funkcjonujących zakładów pracy obecnie nie istnieje, zmieniło nazwy lub formy organizacyjne, dlatego każdy kontakt z tymi osobami ma duże znaczenie dla opisania historii „Solidarności” naszego Regionu.

Jarosław Lange, przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

 Ankietę można pobrać ze strony solidarnosc.poznan.pl