Solidarność Wielkopolska - Razem wobec kryzysu
Razem wobec kryzysu
Poniedziałek 13 lipca 2015

W dniach 24-25 czerwca 2015 r. w siedzibie zrzeszenia związków zawodowych CGT Aquitaine (Francja) odbyło się spotkanie przedstawicieli central związków zawodowych 5 regionów Europy, w tym NSZZ Solidarność oraz OPZZ z Wielkopolski. W czasie rozmów podjęto temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w regionach oraz wpływu kryzysu gospodarczego w Unii Europejskiej na warunki zatrudnienia i kondycję rynku pracy. Wszyscy uczestnicy zgodnie przyznali, że związki zawodowe nie mogą godzić się na przenoszenie kosztów kryzysu finansowego bezpośrednio na społeczeństwo. Związki zawodowe Europy nie mogą też godzić się na stopniowe ograniczanie praw obywatelskich. Uznano też za konieczne wzmocnienie związkowej współpracy międzynarodowej w celu obrony praw pracowniczych w Europie.

W trakcie spotkania wystosowano wspólną rezolucję związków zawodowych 5 regionów Europy, krytycznie odnoszącą się do dotychczasowej polityki antykryzysowej Komisji Europejskiej. W rezolucji znalazł się także apel do polityków Unii Europejskiej o respektowanie praw obywatelskich i pracowniczych społeczeństwa greckiego, które płaci aktualnie największą cenę kryzysu bankowego.

Spotkanie zakończyła wspólna manifestacja zorganizowana przez francuskie związki zawodowe na ulicach stolicy regionu Aquitaine - Bordeaux.  Otwarciu demonstracji towarzyszyło odczytanie wypracowanej na spotkaniu rezolucji 5 regionów, po czym przy dźwiękach muzyki latynoskiej uczestnicy ruszyli pod budynki rządowe regionu. W demonstracji wzięły udział m.in. związki zawodowe przewoźników i taksówkarzy, paraliżując na kilka godzin ruch w centrum miasta. Demonstranci domagali się m.in. godnych płac, jednolitej polityki podatkowej wobec różnych grup zawodowych, rewaloryzacji emerytur i świadczeń socjalnych zamrożonych w imię walki z kryzysem oraz zlikwidowania przez polityków Unii Europejskiej tzw. rajów podatkowych, do których wyprowadzany jest kapitał coraz większej liczby firm w Europie. 

Z treścią Rezolucji Związków Zawodowych 5 Regionów Europy: Wielkopolski, Aquitaine (Francja), Valencia (Hiszpania), Emilia Romagna (Włochy) oraz Hessen (Niemcy) można się zapoznać na stronie www.solidarnosc.poznan.pl

Agnieszka Mińkowska