Solidarność Wielkopolska - Referendum emerytalne
Referendum emerytalne
Niedziela 12 lutego 2012

Zebraliśmy w kraju 1,2 mln, a w naszym Regionie ponad 66 tys. podpisów

W specjalnym liście przewodniczący wielkopolskiej „S” Jarosław Lange podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w zbieranie podpisów pod  wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie podwyższenia i zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz tym, którzy ten wniosek poparli.

„Dzięki determinacji wszystkich struktur Związku oraz członków i sympatyków NSZZ Solidarność udało się w krótkim czasie zebrać ustawowo wymaganą liczbę podpisów. Akcja jednak się nie skończyła. Apelujemy o dalszą mobilizację. Solidarności zależy na jak największej liczbie podpisów, bo tylko w ten sposób możemy zmusić rząd do uszanowania woli milionów Polaków.

Szerokie poparcie dla naszej inicjatywy świadczy tym, jak ważny dla całego społeczeństwa jest problem zabezpieczeń emerytalnych.  Rząd nie może tak kluczowych decyzji podejmować arbitralnie bez konsultacji społecznych.”

Najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu wszystkie zebrane podpisy zostaną przekazane Marszałek Sejmu. 

b