Solidarność Wielkopolska - Represjonowani: zapomogi na wniosek
Represjonowani: zapomogi na wniosek
Poniedziałek 13 kwietnia 2015

Świadczenie 400 zł miesięcznie na 12 miesięcy, dodatkowa pomoc pieniężna nie częściej niż raz na 12 miesięcy - o ile zostaną spełnione wymogi. W zeszłym tygodniu Sejm przyjął ustawę o pomocy dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.  W dokumencie określono zasady nabywania statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w latach 1956 - 1989, a także zasady przyznawania świadczeń finansowych.

- Osoby, które uzyskają status działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, powinny otrzymywać obligatoryjne świadczenie państwowe – podkreśla  Piotr Duda, szef „Solidarności”.

Status działacza opozycji będzie można uzyskać składając wniosek do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, po potwierdzeniu przez IPN, że wnioskodawca nie był funkcjonariuszem lub tajnym informatorem organów bezpieczeństwa państwa. UdSKiOR będzie mógł także zwrócić się o zaopiniowanie wniosku przez wojewódzką radę konsultacyjną do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych.

Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej będzie podejmował szef UdSKiOR.  Świadczenie pieniężne w wysokości 400 zł miesięcznie ma być przyznawane osobom spełniającym odpowiednie kryteria dochodowe. Będzie ono przyznawane na 12 miesięcy, ale w przypadku osób, które ukończyły 67 lat świadczenie będzie mogło zostać przyznane na okres do 60 miesięcy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – bezterminowo.

Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się również o pomoc pieniężną w wysokości do 300 proc. najniższej emerytury, jednak nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Pomoc ta będzie mogła być również przyznana m.in. na częściowe pokrycie kosztów sprzętu rehabilitacyjnego oraz opłacenie pomocy pielęgnacyjnej.

- Zmuszanie tych, którym zawdzięczamy wolność, do składania wniosków o pomoc jest uwłaczające ich godności i przynosi wstyd państwu, które sowicie wynagradza wysokimi emeryturami oprawców, a każe ich ofiarom prosić o jałmużnę - komentuje Piotr Duda. - Brak rozwiązania tego problemu przez 25 lat naszej wolności to skandal. A przyjęcie takiej ustawy w 35-lecie powstania NSZZ „Solidarność” wystawia jednoznaczną ocenę tym parlamentarzystom, którzy powołują się na ideały sierpnia 80 roku - dodaje przewodniczący KK.

Ustawa została skierowana do Senatu. Przepisy muszą wejść w życie w czerwcu, inaczejw tym roku po raz kolejny byli opozycjoniści zostaną bez pomocy. Senacki projekt ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej trafił do Sejmu rok temu. Wielu byłych działaczy opozycji w PRL znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Mogą starać się o pomoc społeczną, ale często uważają, że jest to poniżej ich godności.

- Internowani, więzieni mają dziś wielki żal do swojej Ojczyzny. Dzisiaj ich oprawcy, esbecy, zomowcy cieszą się wysokimi emeryturami, a ludzie więzieni, bici i poniżani, jeżeli dożyją emerytury, to nie wiedzą, jak mają za tę emeryturę przeżyć - mówił w grudniu ubiegłego roku Piotr Duda. Oprawcy z czasów PRL mają się o wiele lepiej niż opozycjoniści z czasów PRL. Wypłaca się im wysokie emerytury. Na dodatek przed rokiem rząd negatywnie ocenił poselski projekt ustawy, autorstwa Solidarnej Polski, o obniżeniu świadczeń emerytalnych byłych funkcjonariuszy SB i WRON. W myśl poselskiego projektu podstawa wymiaru świadczenia emerytalnego funkcjonariuszy SB zmniejszyłaby się z 0,7 proc. do 0,25 proc. za każdy rok służby, a zaoszczędzone pieniądze miałyby trafić jako odszkodowanie do ofiar represji komunistycznych.

W czerwcu 2013 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka nie dopuścił do rozpatrzenia skargi byłych esbeków, którzy złożyli w Strasburgu skargę przeciwko ustawie, która obniżyła im wysokie emerytury. Trybunał uznał, że system obniżający emerytury nie pozbawiał skarżących środków do życia, tylko nieco zmniejszył i tak bardzo korzystny dla nich system.  - Gdyby w Strasburgu zasiadali polscy sędziowie, byli esbecy pewnie by wygrali. Na szczęście to nie polski wymiar sprawiedliwości - mówił wtedy Piotr Duda, przewodniczący KK.

Z pomocy uchwalonej przez Sejm ustawą skorzysta nie więcej niż tysiąc osób. - Z pomocy skorzysta kilkaset do tysiąca osób. Jeżeli te ostrożne szacunki się potwierdzą, otworzy to drogę do debaty nad nowelizacją ustawy i rozszerzenia kręgu uprawnionych - ocenia Łukasz Kamiński, prezes IPN -  Obecny kształt ustawy może bowiem prowadzić do niewydatkowania całego budżetu, który został przeznaczony na pomoc dla działaczy opozycji.