Solidarność Wielkopolska - Rok 1989 oczami młodego pokolenia
Rok 1989 oczami młodego pokolenia
Poniedziałek 10 czerwca 2019
fot. bn

Konferencję pod takim hasłem - w przeddzień 30. rocznicy wyborów czerwcowych – zorganizowali poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Prywatne Liceum KOSSAKA w Poznaniu. Prelegentami byli przedstawiciele młodego pokolenia – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Mogli prezentować zgłoszone prace w czterech panelach tematycznych: Okrągły Stół, Wybory 4 czerwca 1989, Wspomnienie tamtych dni, Mój bohater tamtych dni.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonali: wicekurator Aleksandra Kuź, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Poznaniu Marta Szczesiak-Ślusarek oraz dyrektor Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego KOSSAKA w Poznaniu Sławomir Cichy. Następnie dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek wprowadził wszystkich uczestników w tematykę konferencji.

Swoje prace multimedialne, prelekcje, a także wiersz zaprezentowali uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Poznaniu, Akademickiego Gimnazjum Milenium w Gnieźnie, Szkoły Podstawowej nr 2 z Głogowa oraz Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego „KOSSAKA” w Poznaniu. Uczestnicy konferencji mieli możliwość porozmawiania ze świadkami tamtych dni: Barbarą Napieralską oraz Arkadiuszem Małyszką.

ipn.gov.pl