Solidarność Wielkopolska - Rozmawiajmy dalej
Rozmawiajmy dalej
Poniedziałek 25 lipca 2016

Prezydium KK pozytywnie oceniło decyzję rządu w sprawie obniżenia wieku emerytalnego, jednak nadal będzie podejmować działania, aby w ustawie znalazł się zapis o wymaganym zamiast wieku (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) okresie składkowym bez względu na wiek: 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

„Solidarność” przypomina, że obniżenie wieku emerytalnego jest spełnieniem deklaracji złożonej podczas  Ogólnopolskich Dni Protestu w 2012 roku. Wtedy Piotr Duda, lider Związku obiecał, że ustawa PO-PSL o podwyższeniu wieku emerytalnego trafi do kosza.

Data wejścia w życie nowych przepisów o obniżeniu wieku emerytalnego jest bardzo odległa. Prezydium KK oczekuje jej zmiany. Jednocześnie podkreśla, że nie rezygnuje z dalszych starań o zmiany zapisów tak, aby pracownicy legitymujący się okresem składkowym 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn również mogli przejść na emeryturę. „Solidarność”  informuje, że podejmie w tej kwestii dalsze działania wynikające z uprawnień związku zawodowego.