Solidarność Wielkopolska - Rozmowy ostatniej szansy
Rozmowy ostatniej szansy
Poniedziałek 8 lipca 2013

Możemy się spotkać, ale decyzję już podjąłem i jej nie zmienię - usłyszeli pracownicy Orzechowskich Zakładów Produkcji Sklejek, którzy 4 lipca przyszli do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, aby jeszcze raz podjąć próbę przekonania wojewody Piotra Florka do prywatyzacji pracowniczej.

OZPS to ostanie w Wielkopolsce przedsiębiorstwo państwowe. Zatrudnia ok. 350 pracowników. Firmy ma zamówienia i przynosi zyski.
Związkowcy z „Solidarności” i związku branżowego „Budowlani” domagają się merytorycznego spotkania z Wojewodą, podczas którego zostaną zaprezentowane prawne i ekonomiczne ekspertyzy obu stron w sprawie prywatyzacji bezpośredniej - jak chcą pracownicy, i komercjalizacji - jak chce wojewoda.
- Ponieważ Wojewoda unikał rozmów na ten temat przyszliśmy tutaj, aby umówić się na spotkanie jeszcze przedtem, jak wojewoda wyśle stosowne pismo do Ministerstwa Skarbu Państwa – mówił Jarosław Lange, szef wielkopolskiej „S”.
Emilia Kaźmierczak („Budowlani”) i Piotr Andrzejczak („S”) podkreślali, że wniosek o prywatyzację bezpośrednią podpisało prawie 300 osób. Pracownicy obawiają się, że w razie komercjalizacji ich miejsca pracy będą zagrożone. N poparcie tego, że ich obawy nie są bezpodstawne przewodniczący zakładowej „S” przywołał historię wrzesińskiego Tonsil, z którego po komercjalizacji zostały ruiny i zaorane pole.
P. Florek oświadczył, że w sprawie OZPS zrobił wszystko o było możliwe i nie widzi sensu dalszego odkładania decyzji, „bo sytuacja zakładu może się pogorszyć i wtedy będzie rzeczywisty problem”. - Decyzje już podjąłem. Inna ścieżka prywatyzacyjna nie jest możliwa. Jeżeli chcecie, to jeszcze raz przedstawię swoje argumenty, ale niech państwo nie liczą na zmianę mojego stanowiska.
Spotkanie ostatniej szansy odbyło się 5 lipca w Urzędzie Wojewódzkim. Jak można się było spodziewać, Wojewody nie przekonały argumenty związkowców. P. Florek nie zmienił zdania w kwestii prywatyzacji Orzechowskich Zakładów Produkcji Sklejek i wyśle do Ministerstwa Skarbu Państwa wniosek o komercjalizację firmy.

b