Solidarność Wielkopolska - Solidarność w „Gazecie Polskiej”
Solidarność w „Gazecie Polskiej”
Poniedziałek 19 sierpnia 2013

W każdy piątek, aż do wrześniowych protestów, na łamach „Gazety Polskiej Codziennie” „Solidarność” będzie informować o swoich postulatach, działaniach oraz reagować na inspirowane przez władzę antyzwiązkowe ataki, których w mediach w ostatnim czasie pojawia się coraz więcej.

Na początek spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy polskie związki zawodowe na tle innych europejskich krajów rzeczywiście są tak rozpasane, jak twierdzą panowie Jaros i Libicki. Czy etaty związkowe finansowane przez pracodawców to coś wyjątkowego, czy typowego w europejskiej rzeczywistości. Zaprezentowany zostanie również materiał porównawczy, aby każdy sam wyrobił sobie pogląd na ten temat.
Niebawem ukaże się specjalny numer „Tygodnika Solidarność”, w którym – podobnie jak to było w przypadku  wydłużenia wieku emerytalnego czy kampanii przeciwko umowom śmieciowym - czytelnicy znajdą merytoryczne opracowanie dotyczące wrześniowej akcji protestacyjnej, dające solidne argumenty w dyskusjach, polemikach i publicznych debatach.