Solidarność Wielkopolska - Solidarność zasłużona dla Leszna
Solidarność zasłużona dla Leszna
Niedziela 12 lutego 2012

Mszą Świętą w intencji  ofiar stanu wojennego odprawioną w bazylice na Świętej Górze w Gostyniu przez Ks. Superiora Kongregacji Ojców Filipinów  Marka Dudka z homilią wieloletniego kapelana Solidarności Leszczyńskiej ks. Leszka Woźnicy,  zakończyły się obchody  XXX rocznicy wprowadzenia stanu wojennego  13 grudnia 1981 r. w Oddziale Leszczyńskim.

Po  Mszy św. w klasztornym refektarzu Karol Pabisiak wręczył  Wspólnocie Świętogórskiej  stułę,  która jest wyrazem podziękowania księżom Filipinom za ich duże zaangażowanie w tworzeniu etosu  Solidarności.

W kinie „Pod Kopułą”  w Gostyniu osoby internowane z powiatu gostyńskiego otrzymały pisemne podziękowania z rąk Starosty Andrzeja Pospieszyńskiego a Przewodniczący Oddziału przekazał im Medale Solidarności Wielkopolskiej.

Darmowy seans filmu „80 milionów”  poprzedziło wystąpienie bohatera opowiedzianej w nim historii  senatora Józefa Piniora, który promując książkę o tym samym tytule, opowiadał młodzieży zgromadzonej w kinie o kulisach powstania filmu.

Leszczyńskie obchody rozpoczęły się 13 grudnia 2011 r.  nadaniem przez Radę Miasta Leszna medalu „Zasłużony dla miasta Leszna” Leszczyńskiej Solidarności. Medal wręczono na nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta. Osoby internowane otrzymały podziękowanie za wkład w budowanie demokratycznej Ojczyzny.

Następnie odsłonięto pamiątkową tablicę na budynku  przy ul. B. Chrobrego w Lesznie, gdzie w grudniu 1981 r.  mieściła się pierwsza siedziba Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Regionu Leszno. W Archiwum Państwowym w Lesznie otwarto wystawę   „Stan wojenny w województwie leszczyńskim”. Uroczystości rocznicowe zakończono w auli II LO   koncertem Chóru „Comenius” PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie oraz uczniów Szkoły Muzycznej.

Karol Pabisiak