Solidarność Wielkopolska - Spór o gwarancje
Spór o gwarancje
Poniedziałek 24 października 2011
Fot. bn

Patem zakończyło się spotkanie  związkowców z Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie z burmistrzem i przewodniczącym Rady Miasta. 20 października br. po raz kolejny rozmawiano o gwarancjach zatrudnienia pracowników w kontekście planowanego przez magistrat przekształcenia zakładu w spółkę z o.o.

Pierwsza informacja o zamiarze przekształcenia MZWiK dotarła do pracowników w marcu i od razu pojawiły się ich obawy o trwałość  zatrudnienia.

- Mimo, iż dotychczas odbyło się siedem spotkań, podczas których próbowaliśmy  wynegocjować porozumienie jak najkorzystniejsze dla pracowników, obawy te nie zostały rozwiane. Udało się osiągnąć porozumienie  dotyczące m.in. warunków pracy i podwyżek wynagrodzeń. Kością niezgody pozostaje od początku okres gwarancji zatrudnienia.  Ludzie boją się, że zmiana formy działalności firmy może oznaczać dla nich utratę pracy - mówił szef wielkopolskiej „Solidarności” Jarosław Lange  na konferencji prasowej zwołanej 20 października w Miejskim Domu Kultury w Kościanie.

Pracownicy początkowo chcieli otrzymać gwarancje 10-letniego okresu zatrudnienia, w trakcie negocjacji najpierw „zeszli” do 8 lat, aby uznać, że ostatecznym okresem, na który mogą wyrazić zgodę, jest 5 lat.

I właśnie taka propozycja spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem burmistrza, który zapewnia, że sytuacja firmy jest stabilna i że ani w bliższej, ani w dalszej przyszłości nie planuje zwolnień. Związkowców niepokoi m.in. fakt, iż  zaproponował on jedynie 1,5-roczny okres gwarancji zatrudnienia, mimo że do końca jego kadencji pozostały jeszcze 3 lata.

Na dowód, że obawy pracowników nie są pozbawione podstaw przewodniczący Komisji Zakładowej „S” Piotr Kuta przytoczył przykład innych kościańskich zakładów: - Wcześniej w spółki zostały przekształcone dwie inne firmy komunalne. Jednym z nich był Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, który wkrótce zbankrutował, a drugim Zakład Oczyszczania Miasta sprzedany Remondisowi. Pracownicy stracili zatrudnienie, a mieszkańcy płacą większe rachunki.

- Zakończył się pewien etap rozmów, co nie oznacza, że sprawa jest definitywnie zamknięta. Teraz pracownicy zdecydują o dalszych działaniach. Związek w dalszym ciągu deklaruje wolę negocjacji i szukania porozumienia. Jeżeli jednak ze strony włodarzy miasta nie będzie woli dialogu, to może się okazać, iż pracownicy zdecydują się na podjęcie radykalnych kroków – powiedział J. Lange.  

P. Kuta wysłał do przewodniczącego Rady Miasta pismo z prośbą o zorganizowanie spotkania pracowników z radnymi jeszcze przed sesją, podczas której odbędzie się debata i głosowanie o przekształceniu MZWiK.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji zatrudnia 67 pracowników. 56 spośród nich należy do „Solidarności”. Jest to jedyny związek działający w zakładzie.

***

Na zdjęciu od prawej: Henryk Ludwiczak - członek KZ, Tomasz Konieczny - skarbnik, Jarosław Lange, Piotr Kuta - przewodniczący KZ, Izabela Mruk - sekretarz, Barbara Olejnik - zastępca przewodniczącego, Damian Frąckowiak - Rada Pracowników.