Solidarność Wielkopolska - Startuje kampania „Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego
Startuje kampania „Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego
Poniedziałek 22 maja 2017

Startuje kampania „Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego"

Wystartowała kampania społeczno-informacyjna „Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”. Będzie trwała do połowy czerwca.

Kierownictwo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podczas spotkań organizowanych w regionach zaprezentuje zmiany w przechodzeniu na emeryturę, związane z obniżeniem wieku emerytalnego.

- Celem tej kampanii jest jasny przekaz, że decyzja o przejściu na emeryturę jest decyzją indywidualną. Przejście na emeryturę nie jest obowiązkiem, ale naszym wyborem - powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

Kampanię realizowaną wspólnie przez MRPiPS, Kancelarię Prezydenta, NSZZ „Solidarność” z udziałem ZUS  określa siedem prezentowanych poniżej zasad: 

1.   Moja emerytura - mój wybór

Celem przywrócenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn od 1 października 2017 r. jest przede wszystkim umożliwienie każdemu ubezpieczonemu podjęcie samodzielnej decyzji o momencie zakończenia aktywności zawodowej. Ustawa określa minimalny wiek, w którym można skorzystać z prawa do emerytury.

2.   Emerytura to prawo, a nie obowiązek

Ustawa określa minimalny wiek emerytalny. Każdy ubezpieczony sam powinien podjąć  decyzję o momencie zakończenia aktywności zawodowej. Decyzja zależy od indywidualnej sytuacji ubezpieczonego i związana jest m.in. z:

  • oczekiwaniami co do wysokości otrzymywanych w przyszłości świadczeń emerytalnych,
  • oceną stanu zdrowia,
  • sytuacją ogólną i indywidualną pozycją na rynku pracy,
  • planami dotyczącymi długości odpoczynku po zakończeniu aktywności zawodowej.

3.   Sprawdź zanim wybierzesz

Decyzja o przejściu na emeryturę jest indywidualnym wyborem, ale aby go świadomie dokonać pomocne są dokładne kalkulacje. Powołani w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych doradcy emerytalni oraz dostępny kalkulator emerytalny umożliwią na bieżąco wyliczenie emerytury i podjęcie decyzji o okresie przedłużenia aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego.

4.   Emerytura – wybieram świadomie

Już obecnie 17% ubezpieczonych podejmuje decyzję o późniejszym skorzystaniu z prawa do emerytury niż w obowiązującym (podwyższonym) wieku emerytalnym. Obecny algorytm obliczania świadczenia premiuje dłuższe pozostawanie w zatrudnieniu. Im dłużej pracujemy tym kapitał na koncie i subkoncie ubezpieczonego jest wyższy, co w konsekwencji daje wyższą emeryturę.

Efektem opóźnienia przejścia na emeryturę o rok jest o ok. 8% wyższe świadczenie. Jest to jeden z największych przyrostów na świecie.

5.   Bezpieczna praca do emerytury

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Ustawa określająca minimalny wiek emerytalny zapewnia jednakowy 4-letni okres ochronny dla wszystkich pracowników. Oznacza to, że osoby, które skończą wiek 60/65 lat, a znajdują się już w okresie ochronnym, począwszy od października 2017 r., nadal będą z niego korzystać.

6.   Emerytura zabezpieczona finansowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma zabezpieczone środki na wypłaty wszystkich świadczeń.

Dobra sytuacja na rynku pracy spowodowała, że rynek pracodawcy zmienia się w rynek pracownika. Pracodawcom zależy na utrzymaniu wartościowych i doświadczonych pracowników, poprawiają się także warunki pracy. Wiele osób, które mogą lub będą mogły przejść na emeryturę, będzie to skłaniało do kontynuowania pracy. 

7.   Polityka rodzinna wzmacnia emerytury

Na stabilność finansową systemu emerytalnego wpływ ma polityka rodzinna, której celem jest zwiększenie liczby narodzin, jakości wychowywania i kształcenia dzieci. Dzisiejsze wsparcie polityki prorodzinnej będzie miało wpływ na system emerytalny i w dłuższej perspektywie oznaczać będzie większe możliwości skierowania dodatkowych środków dla emerytów i rencistów.

tysol.pl