Solidarność Wielkopolska - Studia we Frankfurcie
Studia we Frankfurcie
Poniedziałek 11 czerwca 2012

Akademia Pracy  we Frankfurcie nad Menem (Akademie der Arbeit) zaprasza na roczne bezpłatne studia, których celem jest wykształcenie kompetencji w zakresie: prawa pracy, polityki społecznej, ekonomii i gospodarki, organizacji i zarządzania oraz technik negocjacji. W każdy temat wplecione są elementy etyki.

Oferta skierowana jest do młodych członków i sympatyków „Solidarności”.

  • Rozpoczęcie studiów: październik 2012 r.
  • Wymagania: znajomość j. niemieckiego
  • Strona niemiecka gwarantuje: internat, stypendium, ubezpieczenie zdrowotne, pokrycie kosztów podróży w obie strony.

 

Zgłoszenia do 30 czerwca 2012 r. w Sekretariacie Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, tel. 61 853- 08-60 w. 31, e-mail: sekretariat@solidarnosc.poznan.pl