Solidarność Wielkopolska - Substancje niebezpieczne pod kontrolą
Substancje niebezpieczne pod kontrolą
Poniedziałek 11 czerwca 2018

to europejska kampania informacyjna na lata 2018 – 2019 prowadzona przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) w ramach cyklu dwuletnich kampanii informacyjnych pod nazwą „Zdrowie i bezpieczeństwo pracy”, wpieranych przez instytucje Unii Europejskiej, centrale związków zawodowych i innych partnerów społecznych.

6 czerwca 2018 r. w ramach wspomnianej kampanii Region Wielkopolska „Solidarność” gościł ekspertów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy z Warszawy (CIOP), którzy przeprowadzili warsztaty dotyczące metod i narzędzi pomocnych w przeprowadzaniu oceny ryzyka związanego ze stosowaniem substancji chemicznych w procesie pracy.

Uczestnicy, których większość stanowili społeczni inspektorzy pracy z „Solidarności”, ale także pracownicy służby bhp z dużych zakładów przemysłowych,  mieli okazję skonsultować się z ekspertami CIOP z zakresu interpretacji kart charakterystyk substancji niebezpiecznych – podstawowego źródła informacji o zagrożeniach stwarzanych przez substancje niebezpieczne i zasadach ich bezpiecznego stosowania w miejscu pracy. Jest to obowiązkowy ustawowo dokument, który musi posiadać pracodawca stosujący określone substancje chemiczne.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), z której środków warsztaty zostały w pełni sfinansowane, została powołana przez Unię Europejską w 1994 r. i stawia sobie za cel prace na rzecz bezpieczniejszych i zdrowszych warunków pracy w krajach Europy. Jej podstawową działalnością jest gromadzenie, analiza, opracowywanie wiarygodnych i wyważonych informacji na temat bezpieczeństwa i ochronny zdrowia w pracy w Unii Europejskiej. W tym celu EU-OSHA współpracuje z organizacjami z całej Europy. Planowanie i realizacja kampanii informacyjnych przebiega w trybie trójstronnym, przy udziale związków zawodowych, przedstawicieli rządów krajów  wspólnoty oraz organizacji pracodawców.

Więcej informacji i dostęp do materiałów graficznych kampanii: osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19

am