Solidarność Wielkopolska - Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy
Poniedziałek 25 kwietnia 2016

Dzień ten jest obchodzony 28 kwietnia każdego roku. Międzynarodowa Organizacja Pracy obchodzi ten Dzień pod nazwą: Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, a związki zawodowe - w tym NSZZ „Solidarność” -  celebrują ten Dzień pod nazwą: Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

W tym roku hasłem obchodów organizowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy jest: „Stres w miejscu pracy - wspólne wyzwanie.”

Natomiast  tematem przewodnim przyjętym przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC) jest:  „Dobre prawo – prawidłowe egzekwowanie – silne związki zawodowe”.

Obchody 28 kwietnia są integralną częścią międzynarodowej strategii służącej  promocji bezpieczeństwa i zdrowia, a także  działań prewencyjnych, podejmowanych z udziałem pracowników, pracodawców i służb bhp.

W 2015 r. w Polsce (wg danych GUS) na skutek wypadku przy pracy życie straciło 303 pracowników. To wzrost o ponad 15% w stosunku do 2014 r. Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano w dziale przetwórstwa przemysłowego i w budownictwie, gdzie życie straciło 147 osób (łącznie 49% wszystkich ofiar).

Ocenia się, że w Polsce średnio 70% wypadków w pracy wynika z błędów ludzkich (zła organizacja pracy, błędy w zarządzaniu bezpieczeństwem, nieprawidłowe zachowanie pracownika).  Oznacza to, iż 70% wypadków mogło się nie zdarzyć, gdyby zostały zachowane odpowiednie procedury i zasady bezpieczeństwa.

Budowanie skutecznej kultury bezpieczeństwa pozostaje więc nadal dużym wyzwaniem!

agm