Solidarność Wielkopolska - To był niezwykły rok...
To był niezwykły rok...
Poniedziałek 9 stycznia 2012

Zawsze wraz z początkiem nowego roku towarzyszy nam refleksja związana z minionym. A rok 2011 obfitował w bardzo ważne wydarzenia, które dla NSZZ „Solidarność” miały szczególne znaczenie. Był to bowiem kolejny rok jubileuszowy – tym razem jednak wspominaliśmy bolesną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Od tamtego pamiętnego 13 grudnia upłynęło 30 lat. W różnych częściach Regionu  Wielkopolska odbyły się uroczystości  oraz liczne projekty o charakterze edukacyjnym. Warto bowiem  nieustannie pokazywać młodym ludziom, urodzonym już w wolnej Polsce, że owa wolność, z której dziś korzystają,  nie pojawiła się samoistnie lecz była efektem odwagi i mądrości wielu ludzi tworzących wówczas NSZZ „Solidarność”. Dla tych młodych ludzi była to więc nie tyko doskonała lekcja historii, ale nade wszystko lekcja patriotyzmu.

Rok 2011 był też rokiem wyborczym. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy decyzji społeczeństwa w wyborach parlamentarnych, bowiem to właśnie rodacy decydowali wówczas, tj. 9 października minionego roku o tym, kto będzie na najbliższe lata partnerem dla NSZZ „Solidarność” w dialogu społecznym prowadzonym na każdym szczeblu administracji rządowej oraz  w parlamencie. Warto przypomnieć, bo jest to szczególnie ważne, że na poziomie Regionu Wielkopolska (podobnie zresztą jak w innych częściach kraju) „Solidarność”  w tych wyborach parlamentarnych nie wspierała żadnego ugrupowania politycznego. Apelowała jedynie do swoich członków o udział w wyborach uznając słusznie, że każdy  członek związku w swojej mądrości doskonale wie jak glosować i nie potrzebuje w tej sprawie jakichkolwiek instrukcji.

 

Wymieniając zdarzenia o znaczeniu wyjątkowym, zarówno dla „Solidarności”, jak i dla wszystkich rodaków - nie sposób pominąć uroczystości związanych z beatyfikacją Jana Pawła II. W tych doniosłych i z dawna oczekiwanych uroczystościach w Rzymie nie mogło zabraknąć „Solidarności”.

 

Nie sposób też pominąć - jakże bolesnej rocznicy -  1 rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Katyń w Poznaniu, Związkiem Sybiraków w Poznaniu oraz z poznańskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej powołaliśmy Społeczny Komitet Budowy Tablicy Epitafijnej, która 10 kwietnia ub. roku została umieszczona i odsłonięta przy pomniku Ofiar Katynia i Sybiru w Poznaniu.

 

NSZZ „Solidarność” od samego początku istnienia jest szczególnie wyczulony na krzywdę ludzką zarówno w wymiarze indywidualnym jak i zbiorowym. Dlatego w marcu ub. roku włączyliśmy się aktywnie w zbiórkę pieniędzy dla poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii.      A w maju mieliśmy zaszczyt gość w Zarządzie Regionu Alesia Michalewicza, białoruskiego działacza społecznego i politycznego, kandydata na prezydenta Republiki Białorusi w wyborach 2010 r. To spotkanie było też impulsem do zbiórki środków finansowych przeznaczonych dla rodzin represjonowanych na Białorusi działaczy opozycyjnych. Myślę, że w ten sposób najpiękniej wyrażamy swoją wdzięczność wobec tych, którzy pomagali „Solidarności” w okresie stanu wojennego.

 

Natomiast w szeregu wydarzeń stricte związkowych, które można by  wymienić jednym tchem (np. Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska, na którym gościliśmy przewodniczącego KK Piotra Dudę, posiedzenie Komisji Krajowej w Poznaniu, wielu akcji protestacyjnych, chociażby przed  firmą Matex, itd., itd.) dwa są szczególne ważne ze względu na ich zasięg oraz odbiór społeczny. Mam tu na myśli obywatelski projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz  wielką czerwcową manifestację w Warszawie (zorganizowaną w przeddzień naszej prezydencji w UE)  pod hasłem „Polityka wasza – bieda nasza” .

 

Warto też przypomnieć niektóre działania o charakterze promocyjnym, bo mają one przecież ważne znaczenie dla wizerunku naszego Związku. W marcu podpisaliśmy list intencyjny o współpracy z KKS Lech i Stowarzyszeniem Wiara Lecha, a wcześniej podjęliśmy współpracę ze znanym żużlowcem A. Skórnickim. W XVII Międzynarodowym Maratonie Solidarności Grzegorz Jezierski, który reprezentował  Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zajął drugie miejsce.  W Belwederze uhonorowano Pracodawców Przyjaznych Pracownikom. W gronie 12 firm odznaczonych  w IV edycji znalazł się Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

 

Pragnę przywołać też niezwykle miłą i bardzo medialną uroczystość: marca 2011 r. skończył 100 lat pan Józef Bogucki, który od początku istnienia NSZZ „Solidarności” do dnia dzisiejszego jest jej członkiem. 

 

Na koniec trzeba wspomnieć o jeszcze jednym przedsięwzięciu „Solidarności”. Na przełomie 2011 i 2012 roku „wystartowaliśmy” z szalenie ambitnym i niezwykle ważnym dla wszystkich pracowników zadaniem. Rozpoczęliśmy bowiem zbierać podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie zapowiedzianego w expose Premiera wydłużeniem wieku emerytalnego do 67 lat i zrównaniem tym samym wieku dla kobiet i mężczyzn uprawniającego do przejścia na emeryturę.

Chcemy, by całe społeczeństwo miało szansę wypowiedzieć się w tak ważnej dla niego sprawie.

Jarosław Lange