Solidarność Wielkopolska - Tytuł dla Lecha Kaczyńskiego
Tytuł dla Lecha Kaczyńskiego
Poniedziałek 23 kwietnia 2012

Prezydium KK NSZZ „Solidarność” przygotowało wniosek do Krajowego Zjazdu Delegatów o nadanie pośmiertnie Lechowi Kaczyńskiemu tytułu  Zasłużony dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Tytuł nadawany jest od 2003 r. osobom, które swoją postawą w służbie, w pracy, w życiu osobistym przyczyniły się do popularyzacji ideałów „Solidarności”, wspierały aktywnie działalność struktur związkowych, przyczyniały się do ich rozwoju lub położyły inne znaczące zasługi dla Związku. Tytuł mogą otrzymać również osoby nie będące członkami Związku, które wspierały czynnie - w kraju lub zagranicą - jego działalność lub były w związku z tym represjonowane w PRL lub w okresie późniejszym. Najbliższy KZD odbędzie się  22-23 listopada 2012 r. w Kielcach.

10 kwietnia minęła druga rocznica katastrofy polskiego samolotu wojskowego w Smoleńsku. Zginęło w niej 96 osób: prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, duchowni, przedstawiciele ministerstw, instytucji państwowych, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby stanowiące delegację polską na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu.