Solidarność Wielkopolska - Uhonorujmy zasłużonych
Uhonorujmy zasłużonych
Poniedziałek 10 lutego 2020

Z okazji 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność" Zarząd Regionu Wielkopolska pragnie uhonorować tych członków Związku, którzy w okresie PRL dali świadectwo swojej niezłomnej postawy wobec reżimu komunistycznego.

Chcielibyśmy, aby wyrazem wdzięczności stał się Krzyż Wolności i Solidarności nadawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W wielu organizacjach z pewnością są członkowie zasługujący na to odznaczenie. Aby mogli oni być uhonorowani, Zarząd Regionu - za pośrednictwem IPN - przekaże do Kancelarii Prezydenta odpowiednie dokumenty.

Krzyż Wolności i Solidarności jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, będącym nagrodą dla działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej, którzy w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r. - z wyłączeniem okresu od 31 sierpnia 1980 r. do 12 grudnia 1981 r. - na terytorium Polski co najmniej przez 12 miesięcy:

1) byli aktywnymi członkami nielegalnych organizacji, które stawiały sobie za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, lub

2) prowadzili zagrożoną odpowiedzialnością karną lub represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Organizacje zakładowe powinny spośród byłych lub obecnych członków wskazać osoby szczególnie zasłużone i spełniające warunki określone w ustawie  z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach - art. 15a (Dz.U.2019.0.25)

Komplet dokumentacji należy przekazać do Zarządu Regionu do 29 lutego 2020 r.

Formularze dokumentów oraz niezbędne załączniki można znaleźć na stronie solidarnosc.poznan.pl

Dodatkowych informacji udziela Barbara Napieralska - Pełnomocnik Zarządu Regionu ds. Kombatantów, Archiwizacji i Historii „Solidarności” Regionu Wielkopolska, tel. 604 197 902, mail: barbara.napieralska@solidarnosc.poznan.pl