Solidarność Wielkopolska - W Polsce niższe świadczenia
W Polsce niższe świadczenia
Poniedziałek 25 czerwca 2012

Jak alarmuje „Rzeczpospolita”* średnia wysokość częściowej  emerytury może być mniejsza niż 400 zł miesięcznie.

W przyjętej w ekspresowym tempie ustawie o podwyższeniu i zrównaniu wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 67 roku życia rząd Tuska zapisał możliwość przejścia na wcześniejszą częściową emeryturę kobiet w wieku 62 lat (35-letni staż) i mężczyzn w wieku 65 lat (40-letni staż). Wysokość takiej emerytury miała wynieść 50% świadczenia docelowego wyliczanego na podstawie wszystkich składek emerytalnych.

Tymczasem - jak alarmuje „Rzeczpospolita” - może to być zaledwie 30%, gdyż  świadczenie będzie obliczane jedynie ze składki wpłacanej na tradycyjne konto w ZUS. Obecnie składki emerytalne wynoszą 19,52% wynagrodzenia z czego 12,22% zostaje na koncie ubezpieczonego w ZUS, 5% jest gromadzone na indywidualnym subkoncie prowadzonym przez ZUS, 2,3% trafia do OFE.

Z wyliczeń prezentowanych na łamach „Rzeczpospolitej”, a  „przygotowanych przez Aleksandra Łaszka, ekonomistę FOR, wynika, że przeciętnie zarabiająca dziś kobieta ma szansę na uzyskanie w wieku 62 lat 394 zł, a mężczyzna w wieku 65 lat - 477 zł. To mniej o 291 zł w przypadku kobiet i o 352 zł w przypadku mężczyzn niż wyniosłaby połowa pełnego świadczenia”.

Pobieranie częściowej emerytury będzie zmniejszało  oszczędności na koncie indywidualnym. Według przywołanego powyżej źródła wynika, że „w ten sposób docelowe świadczenie emerytalne przeciętnie zarabiającej kobiety obniży się z 1888 zł do 1545 zł, a mężczyzny do 1740 zł”.

b