Solidarność Wielkopolska - Ważne jest zdrowie i bezpieczeństwo
Ważne jest zdrowie i bezpieczeństwo
Poniedziałek 24 kwietnia 2017

Od 1989 roku dzień 28 kwietnia jest obchodzony przez Międzynarodową Organizację Pracy jako Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W obchody te włączają się czynnie organizacje związków zawodowych z wielu krajów, w tym również NSZZ "Solidarność", świętując ten dzień pod nazwą Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Dla związkowców 28 kwietnia jest zarówno dniem wspominania poszkodowanych, jak i okazją do upowszechniania wiedzy o bhp.

W 2017 roku wiodącym tematem jest: „Niebezpieczne i nieuczciwe – dyskryminacja w pracy dotyka nas wszystkich”.

Informacje, plakaty, program wydarzeń związanych z obchodami 28 kwietnia można znaleźć na stronie internetowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy: www.ciop.pl/28kwietnia

Agnieszka Mińkowska
p.o. pełnomocnik NSZZ „Solidarność” ds. bhp
NSZZ „Solidarność”