Solidarność Wielkopolska - Wielkopolska Niezłomna
Wielkopolska Niezłomna
Poniedziałek 8 czerwca 2015

„Zawołać każdego po imieniu…, jak nakazywał w swoim wierszu wielki poeta Zbigniew Herbert. Przywrócić imię każdemu z polskich żołnierzy walczących o niepodległość Ojczyzny z wrogami wolności naszego kraju. To zadanie, jakie stało i stoi przed wszystkimi, którzy poważnie myślą o swoim dziedzictwie, któremu na imię Polska.

Ten nakaz obowiązuje nas w odniesieniu do każdego – i tego, który dowodził, kierował strukturami konspiracyjnymi czy oddziałami leśnymi, i tego, który w konspiracyjnej strukturze czy w tym oddziale partyzanckim pełnił trudną, czasem beznadziejną służbę. To zobowiązanie odnosi się do każdego regionu naszej Ojczyzny.”

To fragment wstępu do kolejnej książki historyka i archiwisty dr. hab. Waldemara Handke pt. „Wielkopolska Niezłomna. Żołnierze WSGO „Warta” 1945-1946”.

Autor zgromadził i opracował blisko tysiąc biogramów osób związanych z Wielkopolską Samodzielną Grupą Ochotniczą „Warta”, największą powojenną antykomunistyczną organizacją wojskową w Wielkopolsce. W swojej pracy korzystał przede wszystkim z zachowanych w archiwach akt komunistycznych organów bezpieczeństwa.

Publikacja Waldemara Handke jest szczególnie cenna także dlatego, że ciągle brakuje opracowań dotyczących zarówno ruchu oporu w Wielkopolsce podczas okupacji hitlerowskiej, jak i udziału Wielkopolan w ruchu antykomunistycznym w okresie powojennym.

W recenzji dr. Rafała Leśkiewicza czytamy, że książka jest nie tylko cennym źródłem informacji dla badaczy, ale ma szczególne znaczenie dla bliskich osób antykomunistyczego podziemia.

Waldemar Handke jest współtwórcą i prezesem Instytutu im. gen. Stefana Grota Roweckiego, redaktorem naczelnym pisma „Grot”, członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Jest autorem wielu książek i opracowań z zakresu historii najnowszej, w tym m.in. historii leszczyńskiej „Solidarności”, z którą jest związany od początku istnienia Związku.