Solidarność Wielkopolska - Witar: PIP potwierdziła zarzuty
Witar: PIP potwierdziła zarzuty
Poniedziałek 25 czerwca 2012

W styczniu 2012 r. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Witar Tartak w Rawiczu Sp. z o.o. zwróciła się do oddziału leszczyńskiego Zarządu Regionu Wielkopolska   z prośbą o interwencję, której celem miało być  poprawienie relacji z pracodawcą reprezentowanym przez prezesa zarządu Lecha Lewandowskiego. Związkowcy zarzucają prezesowi nieprzestrzeganie prawa pracy oraz niewłaściwy stosunek do organizacji zakładowej „S”.

Ponieważ  przeprowadzone rozmowy oraz wystosowane pisma nie wpłynęły na poprawę sytuacji w Witarze, 23 kwietnia br. przewodniczący  oddziału leszczyńskiego Karol Pabisiak skierował do Państwowej Inspekcji Pracy skargę przeciwko firmie. Przedstawił L. Lewandowskiemu zarzuty dotyczące nieprzestrzegania prawa pracy szczególnie w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przepisów zobowiązujących pracodawcę do konsultowania z pracownikami lub ich przedstawicielami działań dotyczących badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku   pracy.

Kontrola przeprowadzona w maju 2012 r. przez PIP potwierdziła zarzuty. Z treści pisma pokontrolnego wynika, iż podczas pomiarów poziomu natężenia hałasu oraz wysokości stężenia pyłów dokonanych w zakładzie pracy w 2009 r. stwierdzono przekroczenie norm najwyższego dopuszczalnego natężenia hałasu na 20 stanowiskach pracy. Następne pomiary przeprowadzone w 2010 r. również wykazały przekroczenie norm tym razem na 18 stanowiskach. Pomimo stwierdzenia rażącego przekroczenia norm natężenia hałasu w 2011 r. nie przeprowadzono w rawickim Witarze ponownych pomiarów. W związku z tym inspektorzy PIP nakazali rawickiej spółce przeprowadzenie pomiarów natężenia hałasu.

Od  2010 r. w Witarze nie przeprowadzono stosownych badań  stężenia pyłu całkowitego drewna  na stanowiskach,  na których  stwierdzono przekroczenie tych norm w 2009 r. PIP  nakazał pracodawcy ponowne przeprowadzenie takich badań.

Ponadto kontrola PIP  wykazała, że pracodawca nie konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami  działań dotyczących rozpoznania i typowania czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, a także dotyczących wykonywania badań pomiarów i pobierania próbek tych czynników na stanowisku pracy. Z tych też względów inspekcja pracy   skierowała  do pracodawcy wystąpienie dotyczące badania i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w rawickim Witarze ma nadzieję, że działania PIP pozwolą usunąć nieprawidłowości oraz zobligują prezesa L.  Lewandowskiego do przestrzegania obowiązującego prawa i traktowania z szacunkiem pracowników zakładu.

Paweł Bieliński