Solidarność Wielkopolska - Wnioski nie do przyjęcia
Wnioski nie do przyjęcia
Poniedziałek 23 kwietnia 2012

Zwolnienie 667 osób lub przeniesienie ich do innych spółek miejskich zaleca wrocławska Refunda, która zakończyła audyt w poznańskim MPK. Tak drastyczna redukcja zatrudnienia ma przynieść blisko 40 mln zł oszczędności. Do tej pory zarząd przedstawiał plan naprawczy przewidujący rozwiązanie do końca roku umów ze 110 pracownikami, głównie z pionu administracji i z warsztatów. Obecnie w MPK pracuje 2,5 tys. osób.

- Na razie nie mamy wypracowanego oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Nie podejmujemy radykalnych kroków, bo nic nie jest przesądzone – mówi Jacek Pietrzak, szef Solidarności MPK. – Otrzymaliśmy wyniki audytu i je analizujemy. Mamy na to dwa tygodnie. Bardzo źle informacja o tak dużej redukcji zatrudnienia podziałała na załogę. Ludzie zdają sobie sprawę, że nie unikniemy zwolnień, ale oswoili się z faktem zwolnienia kilkudziesięciu osób, a nie kilkuset. Zresztą przedstawialiśmy związkowe postulaty i wskazywaliśmy obszary, gdzie można szukać oszczędności, by poprawić sytuację finansową przedsiębiorstwa. Niczego z naszych propozycji nie uwzględniono w dokumentach poaudytowych.

Pod koniec ubiegłego roku, związkowcy skierowali do Rady Miasta petycję. Wskazywali w niej  rozwiązania mogące przynieść obniżenie kosztów funkcjonowania MPK, które od lat działa pod kreską. Przedstawiając własne rozwiązania, związkowcy nie zgadzają się na obniżenie wynagrodzeń wcześniej zapowiedziane przez zarząd spółki. Poza tym chcą zachować bezpłatne przejazdy. Są przeciwni także podziałowi MPK na część autobusową i tramwajową.

Sugerują m.in. likwidację nierentownych linii, orkiestry dętej działającej przy MPK, a także oddanie kolejki Maltanka w prywatne ręce. Wskazują, że wydzielenie ze struktur MPK Zarządu Transportu Miejskiego, zamiast przynieść poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstwa, generuje większe koszty. Gdy zarząd transportu funkcjonował w ramach MPK, jego koszty wynosiły 7 mln zł rocznie, po wydzieleniu wzrosły do 12 mln rocznie, a dodatkowo remont siedziby ZTM pochłonął 14 mln zł. 

Oprócz niepokojąco dużej liczby osób sugerowanych do zwolnienia, sporą kontrowersję w projekcie dokumentu Refunndy budzi wniosek, by serwis i naprawę taboru zlecać Modertransowi. Jest to w sprzeczności z planami zarządu miasta, który od pewnego czasu, głośno mówi o planach sprzedaży spółki miejskiej jaką jest Modertrans.      

Także zarząd MPK w ciągu najbliższych dwóch tygodni ma się odnieść do zaleceń przedstawionych przez Refundę. Prezes, podobnie jak związkowcy nie zajmuje stanowiska w tej sprawie, podkreślając, że to dopiero wstępne wyniki audytu, a oficjalny dokument ma zostać przedstawiony w połowie maja.    

 

Anna Dolska