Solidarność Wielkopolska - Wspólna Europa
Wspólna Europa
Poniedziałek 14 października 2013

W tym roku mija 10 lat od podpisania w Marzabotto Protokołu Partnerstwa przez przedstawicieli związków zawodowych z 5 regionów Europy: CGIL-CISL-UIL z regionu Emilia-Romagna we Włoszech, DGB Assia-Turyngia z Niemiec, CC.OO z Pais Valencia z Hiszpanii, CFDT z Akwitanii z Francji oraz OPPZZ i NSZZ Solidarność z Wielkopolski.

Wybór miejsca podpisania porozumienia nie był przypadkowy. Ta niewielka miejscowość w północno-zachodniej części Włoch, z racji swojej tragicznej historii jest uznana za międzynarodowe miejsce pamięci ludności cywilnej, zamordowanej przez nazistów w czasie drugiej wojny światowej. We wrześniu 1944 r. naziści dokonali tam masowego mordu ponad 800 miejscowych kobiet i dzieci. Współcześnie w Marzabotto znajduje się symboliczne mauzoleum ofiar nazizmu oraz Szkoła Pokoju, popularyzująca idę pokoju i przeciwdziałania nietolerancji.

W wyniku umowy partnerskiej podpisanej z inicjatywy central związkowych zaprzyjaźnionych regionów powstało wiele bezpośrednich kontaktów międzyzwiązkowych i wspólnych projektów zmierzających do poprawy sytuacji pracowników różnych sektorów przemysłu i usług w Europie. Porozumienie obejmowało także partnerstwo instytucji samorządowych wymienionych regionów. Z biegiem lat jednak, to właśnie związki zawodowe przystąpiły do wspólnych działań na rzecz walki o prawa związkowe i społeczne, przeciwko polityce liberalizmu oraz dumpingowi społecznemu i płacowemu. Na spotkanie – mimo zaproszenia – nie przybyli przedstawiciele samorządów lokalnych, co świadczy o braku woli podejmowania konstruktywnego dialogu ze strony administracji niektórych obszarów w Europie. Wielkopolski Urząd Marszałkowski skierował do zebranych list, który został  odczytany przez delegatów OPZZ.

Związkowcy zgromadzeni na uroczystości dziesięciolecia partnerstwa zgodnie przyznali, że tego typu polityka uchylania się przed konfrontacją z obywatelami w sytuacji pogłębiającego się kryzysu ekonomicznego nie sprzyja jego rozwiązaniu i jedynie pogłębia frustrację po stronie społeczeństw, zniechęconych wizją płacenia za błędy rządzących.

Problem z dialogiem społecznym w niektórych regionach nie zakłócił jednak niezwykle serdecznej atmosfery samej uroczystości, którą rozpoczęto złożeniem przez niemieckich związkowców kwiatów pod tablicą ofiar mordu w Marzabotto oraz minutą ciszy za wszystkie ofiary nazizmu. Następnie uczestnicy zostali zaproszeni do sali obrad urzędu miasta Marzabotto, gdzie wysłuchali wystąpienia na temat wydarzeń z czasów II wojny światowej w tej miejscowości, po czym wzięli udział w dyskusji na temat wyzwań stojących przed związkami zawodowymi we współczesnej Europie, w obliczu kryzysu gospodarczego i postępującej globalizacji gospodarczej. Na zakończenie, na prośbę organizatorów, grupie 5 przedstawicieli młodego pokolenia związkowców z partnerskich organizacji zostało wręczone wspólne stanowisko partnerów porozumienia, wyrażające nadzieję na kontynuację wspólnej, międzynarodowej pracy związkowej.

Wielkopolską „S” w Marzabotto reprezentowali przewodniczący ZR Jarosław Lange, członek Prezydium ZR  Stefan Lange oraz Agnieszka Mińkowska i Magdalena Wilkosz.

am