Solidarność Wielkopolska - Wspólne projekty związkowców i pracodawców - Barometr nastrojów gospodarczych
Wspólne projekty związkowców i pracodawców - Barometr nastrojów gospodarczych
Poniedziałek 12 marca 2012

1 marca br. podczas śniadania prasowego w hotelu Rzymskim w Poznaniu odbyła się oficjalna prezentacja projektu „Wielkopolskie partnerstwo na rzecz zarządzania zmianą gospodarczą”, który wielkopolska „Solidarność” będzie realizować wspólnie z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców i firmą TEB Edukacja. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, partnerów społecznych, instytucji rynku pracy i organizacji pozarządowych. Jego celem jest kompleksowa ocena sytuacji ekonomiczno-gospodarczej woj. Wielkopolskiego, uwzględniająca zmiany gospodarcze oraz wypracowanie rozwiązań korzystnych dla pracowników - zapewniających im bezpieczeństwo zatrudnienia, jak również dla pracodawców - umożliwiających osiąganie zysków z prowadzonej działalności.

         Zamiarem partnerów projektu jest promocja dialogu społecznego na poziomie lokalnym, obejmująca m.in. działanie na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, elastycznych form zatrudnienia, aktywnych form szkolenia przedsiębiorców.

         Efektem debat i badań przeprowadzonych w ramach projektu, trwającego do lipca 2013 r., będzie stworzenie Wielkopolskiego Barometru Nastrojów Gospodarczych, na podstawie którego co miesiąc oceniona zostanie kondycja ekonomiczno-gospodarcza Wielkopolski.

         Uzyskane informacje będą na bieżąco analizowane i omawiane na spotkaniach przedstawicieli partnerstwa oraz podczas debat publicznych. Wyniki zostaną opublikowane m.in. w „Tygodniku Solidarność” i na stronie www.wielkopolskie-partnerstwo.pl

Podczas spotkania z dziennikarzami zaprezentowane zostały również trzy inne projekty europejskie, które będą realizowane wspólnie przez związkowców i pracodawców z Wielkopolski.

         Pierwszy: „Efektywne zarządzanie zmianą w wielkopolskich firmach” ma pozwolić pracodawcom na opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw w czasie kryzysu gospodarczego. W jego ramach zorganizowanych zostanie około 40 konferencji i seminariów w miastach powiatowych regionu.

         Drugi: „CSR i flexicurity - podstawą biznesu wielkopolskich przedsiębiorstw”. CSR jest skrótem mówiącym o społecznej odpowiedzialności budżetu, a flexicurity to podejście łączące elastyczność i bezpieczeństwo zatrudnienia.

         Trzeci: „Budowanie porozumień na rzecz wdrażania idei flexicurity i CSR w województwie wielkopolskim z wykorzystaniem wzorców niemieckich” ma wdrożyć dobre doświadczenia w tych dziedzinach niemieckich przedsiębiorców.

Wszystkie wspólne projekty związkowców i pracodawców patronatem objęli Wojewoda Wielkopolski i Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

 Kontakt z biurem projektu: Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „S”,
 ul. Metalowa 7, p. 11, 60-118 Poznań, tel. 61 853-08-60 wew. 11,
fax. 61 853-08-66, e-mail: projekt@wielkopolskie-partnerstwo.pl

Kierownikiem projektu jest Aleksandra Cybulska, tel. kom. 608 593 718

 

 

bn