Solidarność Wielkopolska - Wyższa kwota wolna od podatku
Wyższa kwota wolna od podatku
Poniedziałek 15 stycznia 2018

Od stycznia obowiązuje wyższa kwota wolna od podatku. Dotychczasowa kwota w wysokości 6600 zł wrasta do poziomu 8000 zł. 

Nie zmieni się jednak sposób obliczania kwoty wolnej. W roku 2018 wciąż obowiązywać będą bowiem zasady przyjęte dla roku 2017. Kwota wolna w wysokości 8000 zł będzie więc mieć zastosowanie tylko w przypadku osób o najniższych dochodach. Jednocześnie podwyższony zostanie również próg dochodów uprawniający do skorzystania z tej wyższej kwoty wolnej. I tak od 2018 r., kwota wolna w wysokości 8 tys. zł przysługiwać będzie osobom, których zarobki nie przekraczają kwoty 8 tys. zł. Podwyższeniu ulegnie również drugi próg dochodowy, który obecnie wynosi 11 tys. zł. Wartość ta wzrośnie do kwoty 13 tys. zł.