Solidarność Wielkopolska - ZNTK - pikieta przed sądem
ZNTK - pikieta przed sądem
Poniedziałek 26 marca 2012

Pracownicy ZNTK, którzy od dwóch lat nie otrzymują wynagrodzeń, nie zamierzają rezygnować z walki o swoje prawa. Nie chcą już jednak rozmów z pracodawcą, który nie dotrzymał żadnego z podpisanych porozumień. Sprawa musi znaleźć swój epilog w wyrokach sądowych.

29 marca odbędzie się akcja protestacyjna wielkopolskiej „S” w obronie pracowników ZNTK. Najpierw związkowcy odwiedzą ZUS i Urząd Skarbowy, aby zapytać o reakcje tych instytucji na skierowane do nich pismo.

O godz. 12.00 odbędzie się pikieta przed siedzibą Sądu Okręgowego w Poznaniu. „S” będzie zabiegać o przyspieszenie procedur w Sądzie Pracy i Sądzie Gospodarczym.

Według wiedzy pracowników firma nie odprowadza również składek ubezpieczeniowych do ZUS i PZU. Jednak prokuratura umarza ich wnioski o ogłoszenie upadłości ZNTK. W związku z tym postanowili zwrócić się o pomoc do tych instytucji powołanych do ochrony interesów pracowniczych i dbałości o wpływy budżetowe.

Naczelnikowi I Urzędu Skarbowego i Dyrektorowi ZUS zostały przekazane listy, w których „S” domaga się, aby w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości skierowali oni w trybie natychmiastowym wnioski o ogłoszenie upadłości do Sądu Gospodarczego. Kolejnym krokiem jest zawiadomienie o zaistniałej sytuacji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Z prośbą o interwencje zwrócono się także do wielkopolskich parlamentarzystów.

bn