Solidarność Wielkopolska - Żołnierzom Wyklętym
Żołnierzom Wyklętym
Poniedziałek 25 marca 2013

Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu (w skład którego wchodzi kilkanaście organizacji, w tym wielkopolska „Solidarność”)  zwrócił się do prezydenta Ryszarda Grobelnego o budowę pomnika lub tablicy pamiątkowej poświęconej żołnierzom, „którzy z narażeniem życia w latach 1944-1963 podejmowali działania, aby Ojczyna odzyskała niepodległość”.

Członkowie Komitetu proponują, aby miejscem pamięci był park w okolicach pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Mogłoby to stanowić część panteonu bohaterów narodowych.