Solidarność Wielkopolska - Zwolnienia bez konsultacji ze związkiem?
Zwolnienia bez konsultacji ze związkiem?
Poniedziałek 12 marca 2012

Pracodawcy chcą zmiany przepisów, aby konsultacje wypowiedzeń umów o pracę nie były przeprowadzane ze związkami zawodowymi, a z reprezentacją załogi, czyli np. radą pracowników. Projekt to pokłosie uchwały Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2012 r., który uznał, że pracodawca za każdym razem, kiedy chce zwolnić pracownika, musi zwrócić się z zapytaniem do związków, czy nie podlega on ochronie.

Pracodawca nie może odgórnie żądać od związków imiennej listy osób, których zwolnienie trzeba z nim konsultować. Jak podkreśla NSZZ „S”, dotąd pracodawcy próbowali unikać takich konsultacji w sytuacjach, kiedy zakładowa organizacja związkowa odmówiła przekazania listy swoich członków.